DET MEDIA IKKE FORTELLER DEG OM COVID OG VAKSINE

Denne videoen om det kinesiske viruset bør mange ta seg tid til å se og høre. Nok en grundig undersøkende journalistikk fra document .no I sterk kontrast til medias skamløse dekning. Det er vel snart klart for de aller fleste at media IKKE er interessert i å fortelle sannheten om dette dødelige viruset, som har vist seg å være globalistene og marxistenes mest effektive våpen for global dominans og undertrykkelse av en hel verden. Disse djevlene styrer også MSM.

The Wall

No comments
You need to sign in to comment