Bør asylsøkere som avsløres i løgn miste retten til opphold i Norge?
Ja
0 votes
Nei
0 votes
Vet ikke
0 votes

Asked by

WH
WH
Jan 2 '18

The Wall

You need to sign in to comment
No comments