• Petter Andreas
  HVEM BRUKER VEL SINE PENGER PÅ BETALE FOR DRITTEN SOM SKRIVES I "DINE PENGER"?

  ALLE SOM HAR FULGT MED PÅ HVA SOM SKJER I USA HAR JO FORSTÅTT AT DEMOKRATENE I "SKREKKENS HUS" HAR MISBRUKT SIN STILLING OG PÅ FALSKE GRUNNLAG HAR ANKLAGET PRESIDENT TRUMP I OVER TRE ÅR FOR SELV Å OPPNÅ POLITISKE FORDELER OG VINNE VALGET I 2020. DE HAR I OVER TRE ÅR FORSØKT Å AVSETTE EN LOVLIG VALGT PRESIDENT SOM DAG OG NATT HAR ARBEIDET FOR SITT EGET FOLKS BESTE. DET DE HAR GJØRT ER REGELRETT KUPPFORSØK, OG DE SPILLER ET FARLIG SPILL DE ALDRI KAN VINNE.

  STRAFFEN FOR FORRÆDERI ER I USA HENGNING.

  https://www.dinepenger.no/...m-trump-har/24775320
  HVEM BRUKER VEL SINE PENGER PÅ BETALE FOR DRITTEN SOM SKRIVES I "DINE PENGER"?

  ALLE SOM HAR FULGT MED PÅ HVA SOM SKJER I USA HAR JO FORSTÅTT AT DEMOKRATENE I "SKREKKENS HUS" HAR MISBRUKT SIN STILLING OG PÅ FALSKE GRUNNLAG HAR ANKLAGET PRESIDENT TRUMP I OVER TRE ÅR FOR SELV Å OPPNÅ POL...See more
  – Ingen president har misbrukt makten sin som Trump har - Utenriks - Dine Penger
  – Ingen president har misbrukt makten sin som Trump har - Utenriks - Dine Penger
  «Ingen president noensinne har misbrukt sin makt slik Donald Trump har gjort», hevdet demokraten Jerold Nadler da han startet torsdagens riksrettsdag.
  Jan 24
  0 0