Group Info

Korrupte politikere og lobbyister. Eller direkte demokratisk folkestyre.

Korrupte politikere og lobbyister. Eller direkte demokratisk folkestyre.

Vårt land styres av en gruppe politikere som ikke tar hensyn til sitt eget folk eller ivaretar deres sikkerhet. Politikerne er kun opptatt av egen berikelse og makt. De styres av lobbyister, organisasjoner, frimurere, religion, universiteter og uternlandske interesser. Med direktedemokratisk folkestyre som i Sveits vil disse kunne fratas sin diktatoriske og korrupte innflytelse og folket selv vil kunne avgjøre viktige saker for sitt land og sitt folk ved bruk av juridisk bindende folkeavstemninger, der man ikke stemmer på politikk, men på sak. Direkte demokrati er upolitisk. Og er for alle. Uansett politisk syn eller religion. For det er SAKENE vi alle er opptatt av. Da teller også DIN stemme i saker som opptar DEG.

Users

Newsfeed